objednať vyšetrenie online

Čo je to syndróm suchého oka?

Termínom suché oko označujeme ochorenie povrchu oka, príčinou ktorého môže byť nedostatok ktorejkoľvek zložky slzného filmu.

Slzy vytvárajú na povrchu oka hladkú tenkú vrstvu tzv. slzný film, ktorý má pre oko niekoľko dôležitých funkcií. Slzný film sa skladá z 3 vrstiev. Vonkajšia lipidová (tuková) vrstva chráni slzný film pred vyparovaním. Stredná vodná vrstva je najširšia, transportom živín, kyslíka a obranných látok  zabezpečuje výživu povrchu oka a plní ochrannú funkciu. Vnútorná vrstva, ktorá sa nachádza tesne na povrchu rohovky a spojovky sa nazýva mucínová, alebo hlienová vrstva a jej hlavnou úlohou je zmeniť hydrofóbny (vodu odpudzujúci) povrch  rohovky na hydrofilný  (vodu viažúci) a tým umožniť naviazanie  vodnej zložky na povrch oka.

  • Slzný film spoločne s rohovkou tvorí až 60% refrakčnej sily oka a teda môžeme povedať,
    že kvalitné videnie začína na povrchu oka.
  • Pri poruche jednotlivých vrstiev slzného filmu môže pacient pociťovať rôzne príznaky v závislosti od miery poškodenia slzného filmu (pálenie, pocit lepivosti, pocit cudzieho telieska v oku, pocit piesku, rezanie, pocit výrazného slzenia, tzv. „suché mokré oko“.)
  • Najčastejšou príčinou zhoršenej kvality slzného filmu je nedostatočná funkcia meibomových žliaz, ktoré produkujú povrchovú lipidovú vrstvu.
  • Suché oko sa môže prejaviť aj u mladých ľudí. Súvisí to najmä s nedostatočným žmurkaním pri dlhotrvajúcej sústredenej práci nablízko (napr. pri práci s počítačom) alebo so zvýšeným vyparovaním sĺz v klimatizovaných priestoroch, pri lete lietadlom, pri pobyte v zafajčenom prostredí alebo v prekúrených suchých miestnostiach.

"Každý piaty človek* trpí syndrómom suchého oka.

TFOS DEWS II pathophysiology report - The Ocular Surface (2017) 441e515
Intense pulsed light treatment in meibomian gland dysfunction: A concise review - The Ocular Surface (2020) 18 583–594

Diagnostika

Diagnostický “smart” prístroj Tearcheck® vykonáva 9 rýchlych meraní, ktoré  poskytujú ucelenú analýzu stability slzného filmu počas jedného sedenia. Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné. Obrazy a video záznamy vo vysokej kvalite zabezpečujú dve vysokorýchlostné kamery. Prístroj využíva hneď niekoľko patentovaných testov, ktoré sú jedinečné pre tento druh diagnostiky (TFSE®/NIBUT, OSIE®).


Terapia

E-Eye je prístroj  navrhnutý a  vyrábaný vo Francúzku spoločnosťou E-SWIN, ktorá je popredným výrobcom najmodernejších medicínskych zariadení. Spoločnosť, taktiež vyvinula certifikovanú metódu na liečbu dysfunkcie meibomových žliaz (Syndróm suchého oka), ktorá ako ukazujú najnovšie výskumy je príčinou  viac ako 60% prípadov syndrómu suchého oka.

Výsledky

Stimulácia pomocou prístroja E-Eye podporuje obnovu normálnej funkcie meibomových žliaz.
Dosiahnutý efekt sa dostaví rýchlo a po každom zákroku. Efekt  sa zvyšuje s následným  absolvovaním kompletného cyklu sedení.

Čo hovoria naši klienti?