objednať vyšetrenie online

Čo je to OCT vyšetrenie a ako Vám môže pomôcť?

Skratka OCT z anglického Optical Coherence Tomography alebo Optická koherentná tomografia predstavuje jednu z najmodernejších a vysoko prínosných zobrazovacích metód pre detailné vyšetrenie zadných a predných štruktúr oka (sietnica, optický nerv, rohovka).Výsledkom vyšetrenia pomocou optického OCT prístroja sú obrazové tomogramy – rezy štruktúrou oka, podobné ako napríklad pri vyšetrení klasickým ultrazvukom, počítačovou tomografiou (CT), či magnetickou rezonanciou.

Lekár môže vďaka výsledkom oveľa skôr a presnejšie diagnostikovať niektoré ochorenia oka a monitorovať priebeh liečby alebo terapeutického zákroku.

Vyšetrenie sa využíva pri rôznych typoch ochorení, napr. vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), diabetickej retinopatii, ďalších sietnicových ochorení, glaukóme (zelenom zákale), vyšetrení zrakového nervu či ochorení rohovky, dúhovkya komorového uhla prednej časti oka.


Celé vyšetrenie je úplne bezbolestné, bez kontaktu s okom a trvá niekoľko málo minút.

Počas vyšetrenia budete sledovať fixačný bod, zatiaľ čo prístroj vykoná merania.

Prístroj vysiela na oko slabé a zdravotne nezávadné svetelné lúče.

V niektorých prípadoch je možné, že Vám lekár pred samotným vyšetrením do oka aplikuje kvapky na rozšírenie zrenice.

Objednajte sa telefonicky,
e-mailom alebo online
Kontaktujte nás